ආදර විත්ති

Wednesday, July 6, 2011
අමාවක අවාරේ
පාලුවෙන් ඉකිබින්ඳ
ගිම්හාන ගිනියමේ
සුදුමැලිව ඇදී ගිය
නේරංජනා තෙරට
ඉහළ අහසේ පිපුණ ......
දහස් තරු පොකුරු මැද
උදා රන් තරුව ඔබ .. .... .....

1 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

සරත් ලංකාප්‍රිය said...

නොමැති මුත්
කන්තකයෙක්
තරණය කරමි
එතෙරට ඔබේ එළියෙන්..

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන