ඇස්

Saturday, June 25, 2011
අසීමාන්තික තාපාoකයක් සතු
කාබන් බන්ධිත හදවත
ආවර්ත කාලයකටත් අඩුවෙන්
උත්ප්‍රේරක රහිතවම
විච්චේදනය කළ අපූරුව
මැඩියෙකුටත් වඩා පහසුවෙන්

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන