කසාදය

Friday, June 17, 2011


                                                                     

                                               තම වර්ගයා
                                               බෝ කිරීමට
                                               ආණ්ඩුවෙන්
                                               ලයිසන්ගෙන
                                               නැන්දම්මාට
                                               ට්‍රයල් පෙන්වීම

5 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Yasantha Hennayake said...

සිරා සිරා.. සිරාවටම ඇත්ත කතාව..

Anonymous said...

hikzzzzzzzzzzzz මු දන්නා දේවල්

Yasantha Hennayake said...

අඩේ නරක සමනළයෝ.. දෙක වසර එවුනුත් දන්න එකේ මං දැන ගත්තම මොකො

Unknown said...

podi maru buwekne...japan kodi...

පොඩි මෑන් said...

@ දිලීප:- ජපන් කොඩි ?? මොකක්ද බන් ඒ හරුපෙ තේරුනේ නෑ මට??

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන