නිශ්ඵල

Saturday, September 24, 2011
දැඩි වෙහෙසෙන්                 දුබල
හිස මත හිරු ද නැඟි              කල
සොයා සෙවනෙන්             සිහිල
රැඳී පල නැත කැහැටු රුක     මුල

තොල කට ද                       වේලී
තල්ලේ දිව ද ඇලි                ඇලී
සොයා දිය                     නිකෙළී
නොයන් සමුදුර බලා          ඉගිලී

සිතුවිලි                             ගුගුරලා
හදවත සොවින්                  බිඳිලා
ඇතත් තනි                           වීලා
නොයන් ළඳකගෙ සෙවණ පතලා

1 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

....ජනියා.... said...

නොයන් ළඳකගෙ සෙවණ පතලා
ඒක නම් ඇත්ත වගේ...

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන