අපි අද විභාගය ලියනවො..............

Monday, August 8, 2011

7 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Gimhani said...

ජය පතනවා!!!

Madhawa Habarakada said...

හොඳට විභාගෙ ලියපල්ලා. ඉහළින්ම පාස් වෙලා කැම්පස් යන්න හැකියාව ලැබේවා!!!

Anonymous said...

Best of Luck ape nangila mallila hama denatama.....

Ravana

Praසන්ன said...

විෂ් යූ ඕල් ද බෙස්ට්.

jhothishalanka said...

හොදට ලියන්න.සුභ පැතුම්

Anonymous said...

හොදට ලියන්න(මමත් ලියනවා)

සචී said...

හොඳට විභාගෙ ලියපල්ලා... :-) සුභ පැතුම්!

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන