ගු ඇදිම රස්සාවක් කරගත් මිනිසුන්.....

Sunday, August 14, 2011

උතුරනවාට කවු‍රැත් කැමතිය නමුත් මේ  ඉතිරිල්ලට කවු‍රැත් කැමතියන්නේ නැත..මොකද මේ ඉතිරිල්ල නිසා ඇතිවන වාසියක් නැත.ඇතිවන්නේ දුඟද හා අප්පිරියාව පමණි..නමුත් මේ ඉතිරිල්ලෙන් සතුටක් ලබන අය පවා සිටිති මේ ඉතිරිල්ල නිසා ඔවුන්ගේ ද‍රැපවුල් ‍රැකෙන්නේ හා එදා වේල හරි කරගන්නේ මේ ඉතිරිල්ලේන් වාසි ලබන්නොය....ඔවුන් මැස්සන් බව ඔබ සිතනවා වන්නට පුලුවන නැ ඔවුන් මිනිසුන්න හැගිම් දැනිම් ඇති සැබැ මිනිසුන්ය සමාජ සේවකයන්ය අපගේ ජාතික පනය වන ගල් මොත්ලයක් හා ‍රැපියල් 4000/= අතේ තැබුවිට ඔවුන්ට කල නොහැකි දෙයක් නැත.එ තරමට ඔවුන් මේ රස්සවේ ප්‍රවිනයොය..‍රැපියල් 4000 නොව ලක්ශයක් දුන්නත් මම නම්  ජිවිතයට ලැට් වලකට බහින්නේ නෑත.නමුත් ඔවුන්ට ගූ නාන එක කජු කනවා වැනිය..පලාතම ගඳය එ ගඳ පිටවන තැනම එක් අයෙක් බල්දියකුත් අතැතිව ඊලග ගූ බල්දිය පිරි එනතු‍රැ මග බලා සිටි....මෙය මට හිනයකි මම ජිවිතයේ පලමු වරට දු‍ටු ඊහා අප්‍රසන්න ජනකම සිදුවිමකි...ගල් බොතලයම කට තියා ගසා සිගටට් එක වලේ සිටම පානය කරයි මට වමනේ යන්නත් එයි.......මේ අපේ ගමේ ඩයල් එකකි මම ඔහුට ජොන් කියන්නම්...ඔහු තැන්පත් පුද්ගලයෙකි ලැට් වලට බැසිම හා ගල් ගැසිම විනා ඔහු වෙන කිසිම ආකාරයක වැරදිවැඩක් කරනු මම දැක නැත...ඔහුට ද‍රැවන් දෙදෙනෙකු සිටි නමුත් ඔහුගේ මේ රස්සාව ඔවුන්ට ගැටලුවක් වි නැත.අවන්කවම මගේ තාත්තා මෙවැනි රස්සාවක් කරනවාට මම කැමති නැත ඔබත් එසේ සිතනවා විය හැක නමුත් ඔහු කරන්නේද රස්සාවකි හොරකම් මැරකම් කරනවට වඩා මේ රස්සාව ඔහුට නම්බුවක් විය හැක.


පෙරේතෙයෙකුට රස කෑමක් ලැමුනහම් කනකන් ඉවසිල්ලක් නෑ වගේ මේක දැකල නොලිය ඉන්න බැරි නිසාමයි ලියලා දැම්මේ  මේ මට  ගැන තව ලියන්න ඕන නමුත් විභාගය නිසා එය කිරිමට වෙලාවක් වෙන් කර ගැනිමට ඇති නොහැකියාවට සමාවන්න විභගය ඉවර වෙනකන්මෙක නොලිය ඉන්න බැරිකමට ලියල දැම්මේ..........

පි‍ටු පෙරලපු ගාන