පියමනිමි . . .

Friday, June 17, 2011
මගේ වුණු
හීනයක ,
දිලිහෙන්න
හොර හොරෙන් පෑයූ
නුඹ ,
තාරකාව . . .
දුන් සිනා මතකයේ
දවටා තුරුළුකර
හැමට හොරා හැංගිලා
ඉකිබිඳිනයුරු සොවින්
හැඟෙන සිත හකුලගෙන
වියැකෙන්න මඟ සොයමි
නුඹ හා පියමැන්න
ඒ මතක මාවතේම . . . ෴

නික්මීම . . .

නුඹේ දෙතොලඟ ,
සිනහවක්වී ඉපිද
හැමදාට රැඳෙන්නට
පුල පුලා බලාහිඳ 
නිදිවැදගනු නොහී
නුඹේ හිත තුළ
ගොම්මනට පෙරාතුව
නික්ම යමි නුඹගෙන්ම 
අතීතයක වත්මන
සොරාගෙන නුඹව
බලාහුන් මදෙසවත්
නිකමටවත් නොබලාම
නික්මුනා ඈතකට
ඉගිලගිය හිත මෙන්ම
පරාජිත සුසුමින්
දොවාගෙන මතකයම 
෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴

එයාගේ කතාව...

_____________________
මං විතරලු...
හීනෙත් මමලු..
හදගැස්ම මමලු...
ආදරෙත් මමලු..
ජීවිතෙත් මමලු..
  එතකොට මම ධාරකයා...
  එයා පරපෝෂීතයා.....


මල මෙතරන් කල් කියපුව ඇත්තනේ....
මට දැන්නේ තේරෙන්නේ...
එතකොට ඒයා කියල තියෙන්නේ...
ඇත්තනේ.....දුයිෂේන් සෙව්වෙමි.......

අයිලය පෝෂණය විය.
නිමනයේ රොන් මඩින්
අයිලය පෝෂණය විය.
පොප්ලර් ගස් ඉතිරි විය.
සුළං සැර දරාගෙන
...පොප්ලර් ගස් ඉතිරි විය.
ඔබත් ඉතිරිවිය.
බලා සිටින්නට හෝ
ඔබ නොවූවත් ඔබ ඉතිරි විය
ඒත් මම හෙව්ව
හිටියේ නැහැ ඔහු....
දයාබර දුයිෂේන්....

කසාදය                                                                     

                                               තම වර්ගයා
                                               බෝ කිරීමට
                                               ආණ්ඩුවෙන්
                                               ලයිසන්ගෙන
                                               නැන්දම්මාට
                                               ට්‍රයල් පෙන්වීම

පි‍ටු පෙරලපු ගාන